"Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку" (Рівненського державного гуманітарного університету)
Цільове направлення - широке висвітлення проблем культурного життя, міжнародні культурні контакти,
пошук творчої діяльності представників світового і національного культурного співтовариства

Журнали

 • УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

  Співзасновники: Рівненський державний гуманітарний університет та Інститут культурології
  Національної академії мистецтв України; видавець: Рівненський державний гуманітарний університет
  Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з культурології (Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886) і входить до категорії «Б», за спеціальностями:


  023 – образотворче мистецтво;
  024 – хореографія;
  025 – музичне мистецтво;
  026 – сценічне мистецтво 
  027 – музеєзнавство;
  034 – культурологія.


  Згідно колегії МОН (додаток 4 Наказу МОН України №220 від 21.04.2024 р.) затвердила нові напрями фахового науко-метричного збірника категорії "Б" "Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку" додавши ще два напрями:

  022 - дизайн
  028 - менеджмент соціокультурної діяльності.

  Друкується за рішенням вчених рад РДГУ  та Інституту культурології НАМ України
  Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2518-1890 (Print)
  Видання індексується Google Scholar, Index Copernicus (Польща), «Cosmos» (США) та «Research Gate» (Німеччина)
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством юстиції України, серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.

 • УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО)

  Співзасновники: Рівненський державний гуманітарний університет та Інститут культурології
  Національної академії мистецтв України; видавець: Рівненський державний гуманітарний університет


  Друкується за рішенням вчених рад РДГУ  та Інституту культурології  НАМ України.
  Видання зареєстровано: ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2411-1546 (Print)
  Видання індексується: Index Copernicus (Польща), Google Scholar, «Cosmos» (США) та
  «Research Gate» (Німеччина)
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством
  юстиції України, серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.